Den kristelige menighet i Grenland

Brunstad Kristelige Menighet i Grenland (BKMG) tilhører det verdensomspennende evangeliske trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). Menigheten finnes i dag i alle verdensdeler og i mer enn 60 land. Brunstad Konferansesenter i Stokke i vestfold er vårt største internasjonale misjonssenter og stevnested.

Les mer om vår virksomhet her

BKMG er en av de største lokalmenighetene tilknyttet BCC. Menigheten er forankret i den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oscar Smith (1871 – 1943) på en uselvisk måte sto for og utøvet. Smith hadde også et spesielt øye for barn og unges trivsel og aktivitet. Dette engasjementet står sentralt for BKMG, og danner grunnlaget for vårt livsfellesskap på tvers av generasjoner.

Les informasjon fra styret i BKM Grenland her

Menigheten i Grenland er i dag en livskraftig og engasjert menighet med 953 medlemmer som holder til vårt aktivitetssenter på Grasmyr i Bamble. For mer info om Brunstad Christian Church, les BCC sin årsrapport for 2013.

BKM Grenland teller totalt 953 personer:

  • 289 personer i alderen 0-11 år
  • 414 personer i alderen 12-35 år
  • 169 personer i alderen 36-59 år
  • 90 personer i alderen 60-100 år