Vår kjernevirksomhet

Vår kjernevirksomhet
Vår kjernevirksomhet2016-11-08T19:08:40+01:00

2015 ble nok et år med mye aktivitet og fokus på vår kjernevirksomhet

Menighetslivet i 2015 har vært preget av stor innsats på mange områder. BKM Grenland teller nå ca. 1.000 medlemmer i alle aldre. Parallelt med vår kristne virksomhet oppstår det mange andre behov som vi fokuserer på å dekke.

BKM Grenland ønsker at barn og ungdom trives i menighetslivet, samtidig som de læres opp i den kristne tro og lære. I 2015 har denne aldersgruppen fått et bedre aktivitetstilbud som passer deres ønsker og behov. Samtidig gir disse aktivitetene mestringsfølelse og positive opplevelser. Dette ruster dem til deltagelse i samfunnet, og vil være til vesentlig hjelp for å utvikle deres personlige kristenliv. Samtidig er det vårt ønske at ungdommen selv kan engasjere seg og gjøre en innsats for at vi skal nå våre felles mål.

Brunstad Christian Church (BCC) er BKM Grenlands mormenighet og driver en omfattende misjonsvirksomhet over hele verden. BKM Grenland ønsker å bidra til denne virksomheten også økonomisk. Derfor har vi i 2015 gitt et større beløp som gave til dette arbeidet. Gaven til BCC er nedfelt i et årsmøtevedtak. Alle våre medlemmer støtter vedtaket om å gi misjonsvirksomheten et løft.

Lokalt har det blitt lagt ned et stort dugnadsarbeid på Risøya, et utfluktssted som BKM Grenland leier i sommerhalvåret. Stedet er en perle i Eidangerfjorden, og benyttes mye til vår møtevirksomhet, til aktiviteter for barn og ungdom, og til rekreasjon.

Grunnlaget for all denne virksomheten er medlemmenes felles tro. Den er forankret i samme overbevisning og lære som Johan Oscar Smith (1871 – 1943) stod for og forkynte. Dette trosfundamentet består av at vi får våre synder tilgitt ved å tro på det. Deretter skjer en videre utvikling av et personlig kristenliv ved lydighet mot troen, som Bibelen kaller «helliggjørelse». Vi er opptatt av at alle våre medlemmer skal være en del av dette trosfellesskapet. Derfor er det viktig for oss å jevnlig samles til trosoppbyggelse.

I denne årsrapporten ønsker vi å gi et innblikk i vår drift og våre aktiviteter. For mer informasjon om vårt trosgrunnlag gå til https://aktivkristendom.no.