Årsrapport BKM Grenland 2016

Årsrapport BKM Grenland 2016
Årsrapport BKM Grenland 20162018-07-18T14:59:16+02:00

Årsrapport BKM Grenland 2016

Medlemmene i BKMG kan se tilbake på et aktivt år, med trivsel og samhold blant yngre og eldre. Året 2016 føyer seg inn i rekken av flere år med spesielt fokus på å samle inn økonomiske midler til å kunne møte fremtidens behov for foreningens medlemmer. Med en stadig voksende medlemsgruppe, og ikke minst en stor tilvekst av barn og unge, ønsker BKMG å tilrettelegge så godt som mulig med gode rammevilkår for mangfoldig livsutfoldelse og kristent fellesskap.

Tidlig i Januar ble det avholdt en arbeidssamling på Grenland Konferansesenter, hvor et hundretall av medlemmene satt seg sammen i grupper for å beskrive de behov og ønsker som ligger i den fremtidige foreningsdriften. Her kom det frem mange artige og interessante idéer, og flere sterkt engasjerte medlemmer fikk fremlagt sine synspunkter på hvordan foreningens ressurser bør prioriteres best mulig. Summen av denne idémyldringen ble formet i en rapport som vil være et viktig inspirasjonsverktøy for tiden fremover.

Foruten foreningens ukentlige aktiviteter og møtevirksomhet, er det gjennomført en rekke motivasjonssamlinger for å styrke felleskapet og de verdier som er grunnleggende i vårt kristne foreningsarbeid. Ett av høydepunktene blant disse motivasjonssamlingene må nok sies å være togturen i August, hvor ca. 550 av BKMG`s medlemmer tok Bratsberg – banens historiske togreise tur-retur Skien-Notodden. I et fantastisk sommervær ble det ved uteamfiet på BOK & Blues huset på Notodden holdt en begeistringssamling, som samtidig ga startskuddet for høstens aktiviteter.

 

Hilsen Bjørn Nilsen og Ole Kr. Kristoffersen
Forstandere i BKM Grenland


Virksomhet i 2016

Ungdom

Ungdommen i BKMG har lagt bak seg et år fullt av begivenheter. Det har vært arrangert et bredt spekter av aktiviteter og dette har blitt tilrettelagt for at ungdommene skal kjenne tilhørighet og samhold, samt mening og mestringsfølelse. Påskecampen med kick-off 16. mars, i regi av BCC, har vært et av årets høydepunkter, med høy deltagelse blant ungdommene fra BKMG. Hockey, volleyball, dans, ridning, video/bilde – produksjon var blant de mange tilbudene.

17-mai samlet ungdommene seg til fest på Grenland konferansesenter. En usedvanlig kald maikveld satte ingen stopper for de tradisjonelle 16.mai lekene. Sekkeløp, potetskjeløp, og andre stafetter ble gjennomført med stor innlevelse og mye latter. Etter lekene var det mat og variert underholdning inne i salen.

Vatnelian Feriested brukes mye av BKMG både sommer og vinter. I september var det tur for ungdommer under 18 år opp til Vatnelian.

 


Barna

For barna i BKMG har 2016 vært et innholdsrikt år. Aktivitetstilbudet har vært mangfoldig og varierende, og det har blitt tilrettelagt for sunn livsutfoldelse og glede i leken. I juni var barna samlet på Risøya til den årlige søndagskole – utflukten. Her fikk barna og de voksne kost seg i godværet med leker og grillmat.

 


Seniorer

En onsdag i måneden har 30 – 35 seniorer over 67 år hatt et hyggelig samvær på Grasmyr konferansesenter. Dette har vært kvelder hvor det har blitt samtalt rundt nyttige og interessante temaer som er relevante for vår trosoppbyggende virksomhet. De andre onsdagene har det vært arrangert diverse dugnader, til nytte for virksomheten i BKMG lokalt. Seniorgruppa har oppstart i september og avslutning i juni. Dette har blitt markert med tur til seniorer i andre lokale foreninger i BKM, eller at noen har blitt invitert til fest her i Grenland. Årets tur til Risøya var særlig populær, med god mat, fin musikk, gode taler og fint vær.