BKM Grenland - Årsrapport 2017

BKM grenland – 100 år i 2017

BKM Grenland - 100 år i 2017

I 2017 feiret BKM Grenland (BKMG) 100 år. Det som startet med noen få ildsjeler tidlig forrige århundre, har i dag vokst til å bli, i lokalt perspektiv, en stor og livskraftig forening med over 1000 medlemmer. Av disse er over halvparten under 25 år.

Trosoppbyggelse rundt vår kristne lære har helt siden begynnelsen vært i sentrum for virksomheten. Det har skapt et sterkt samhold og fellesskap og ikke minst tilhørighet. BKMG har i senere år hatt ekstra fokus på å være en forening i bevegelse og fornyelse, i samhandling med omgivelsene. Det har vært med på å skape et godt, trygt og inkluderende miljø for medlemmer i alle aldre.

BKMG ønsker å være handlekraftig inn i fremtiden og være med å bidra til bedre oppvekstsvilkår og økt livsutfoldelse innenfor sunne rammer.

Innsamlingsaksjonen som har pågått noen år fortsatte med bra driv og engasjement i 2017. Denne aksjonen tar sikte på, gjennom sparing i lokalt fond, å nå de målene foreningen har satt seg i sin spareplan. Et av hovedmålene er sparing til tiltak for barn og unge lokalt. Foreningen ønsker å være handlekraftig inn i fremtiden og være med å bidra til bedre oppvekstsvilkår og økt livsutfoldelse innenfor sunne rammer.

BKM Grenlands medlemmer deltar jevnlig på de mange årlige konferansene som arrangeres ­av Brunstad Christian Church(BCC) på Oslofjord Convention Center. Den årlige påskecampen er spesielt populær blant ungdommen, og dette året var intet unntak. BCC arrangerer også et internasjonalt ungdomsprogram, hvor ungdom møter ungdom fra hele verden, og det gir spennende muligheter til å lære seg nye språk og kulturer og å etablere gode relasjoner for resten av livet. Flere unge medlemmer fra BKM Grenland deltok i ungdomsprogrammet i 2017

BKMG ønsker å legge til rette for at foreningens eksisterende samt planlagte fasiliteter kan benyttes av flere enn medlemmene

BKMG ønsker å ivareta og utvikle forholdet til lokalsamfunnet og allmenheten for øvrig. I forbindelse med at det planlegges ny storskole på Grasmyr, ønsker BKMG å legge til rette for at foreningens eksisterende samt planlagte fasiliteter kan benyttes av flere enn medlemmene, hvis det blir funnet formålstjenlig.