Årsrapport 2018 / Trygge barn

«Trygge barn de voksnes ansvar»

Som en del av BCC strategiplan for lokalt barne- og ungdomsarbeid ” Trygge barn – de voksenes ansvar”, ble det holdt seminar i oktober 2018 for mentorer og foreldre i BKM Grenland. Seminaret er en del av BCC forebyggende arbeid for å motvirke alle typer krenkelser, grenseoverskridende atferd og uønskede hendelser i barne- og ungdomsarbeidet.