Årsrapport 2018 / Økonomi

Styrets årsberetning

Økonomisk ble 2018 et nytt godt år for foreningen. Det meste av inntekter er gaver fra medlemmene. Driftsinntektene ble 12,81 millioner og årsresultatet ble 4,98 millioner. Overskuddet benyttes først og fremst til å nedbetale gjeld. Foreningen har en egenkapitalandel på 63,7 % og er i en solid økonomisk situasjon.  Vi har gjennom flere år arbeidet målrettet for å nå målet vi har satt oss i en aksjon vi kaller «Alle med». I 2018 ble det samlet inn 5,1 millioner i denne aksjonen. Det er den brede og entusiastiske oppslutningen fra medlemmene som gjør dette mulig.

BKMG gav i 2018 et større gavebidrag til Brunstad Christian Church (BCC), som blant annet skal brukes til å finansiere menighetens misjonsvirksomhet. BCC driver verdensomspennende misjon, og BKMG ønsker å bidra til at dette store og betydningsfulle arbeidet kan fortsette videre inn i framtiden.

 

 

Åpne pdf ved å klikke på bildene

Compliance

BKM Grenland har et aktivt foreningsliv. Engasjerte medlemmer bidrar raust med pengegaver og frivillig innsats for foreningen, og dette setter krav til oss som forening. BKM Grenland ønsker å være en positiv bidragsyter til samfunnet, og skal forvalte verdiskapningen som våre medlemmer bidrar til på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi ønsker å sikre at kommende generasjoner også har muligheter til å samles om det kristne formålet.

I 2018 har BKM Grenland nedlagt betydelig med arbeid for å møte de nye kravene om personvern i GDPR (General Data Protection Regulation).

BKM Grenland søker til enhver tid  å drive virksomheten i tråd med gjeldende lover og regelverk. BKM Grenland støtter seg på BCCs fagmiljø for å sikre at foreningsdriften er compliant og økonomisk ansvarlig. Her får vi støtte til felles retningslinjer, seminarer og relevant rådgivning.