Årsrapport 2019 / Jubileum

Bjørn Nilsen 75 år

En visjonær og engasjert forstander med et varmt hjerte for sine medmennesker

Med sitt engasjement og sin entusiasme har Bjørn Nilsen som er forstander i dag betydd svært mye for menigheten i Grenland. Det var derfor en festdag da nærmere 700 venner, familie og inviterte gjester kunne markere hans 75-års dag på Grenland Konferansesenter den 1. november.

Nilsen overtok som forstander i BKM Grenland i 1995 og har alltid utøvd sin forstandergjerning med en klar visjon og et varmt hjerte. Han er oppfinnsom i det gode, skaper nærhet og tilhørighet, og det er alltid trivsel og liv der han er.

På festen kom det frem at hans naturlige og enkle væremåte er med på å skape trygghet og tillit på tvers av generasjoner. Når han forkynner evangeliet til oss, er det alltid ut ifra et levd liv, og derfor har ordene en kraft som gir mot og lyst til å leve etter det samme.

Bjørn Nilsen har alltid vært en gjennomfører og er stadig full av gode ideer. Det har skapt både materielt og åndelig rom og bidratt til at menigheten i Grenland har kunnet vokse og utvikle seg innenfor gode, sunne og trygge rammer. At nye generasjoner finner troen, og at vi stadig kan samles på konferansesenteret på Grasmyr, utfluktsstedet på fjellet eller ved sjøen er nok mye takket være hans visjonære engasjement.

Bjørn har i alle år hatt et brennende engasjement for misjonsarbeidet i BCC og sett viktigheten av å samles til kristne stevner i trossamfunnet. Han har vært engasjert med bibelundervisning for ungdom i mange år og vært med å utvikle BCCs samlingssted på Brunstad siden stedet ble kjøpt for 60 år siden.