Årsrapport 2019 / Økonomi

Styrets årsberetning

BKM Grenland kan se tilbake på et godt økonomisk år i 2019. Det meste av inntektene er gaver fra medlemmene. Driftsinntektene ble 18,21 millioner og årsresultatet ble 4,98 millioner. Overskuddet benyttes først og fremst til nedbetaling av gjeld.

Foreningen har en formålskapital på 74,4 %. Den solide økonomiske situasjonen er resultat av et målrettet arbeid med innsamling over flere år. En bred oppslutning fra medlemmene gjør dette mulig.

Åpne pdf ved å klikke på bildene

Compliance

BKM Grenland har et aktivt foreningsliv. Engasjerte medlemmer bidrar raust med pengegaver og frivillig innsats for foreningen, og dette setter krav til oss som forening. BKM Grenland ønsker å være en positiv bidragsyter til samfunnet, og skal forvalte verdiskapningen som våre medlemmer bidrar til på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi ønsker å sikre at kommende generasjoner også har muligheter til å samles om det kristne formålet.

BKM Grenland søker til enhver tid  å drive virksomheten i tråd med gjeldende lover og regelverk. BKM Grenland støtter seg på BCCs fagmiljø for å sikre at forenings driften er compliant og økonomisk ansvarlig. Her får vi støtte til felles retningslinjer, seminarer og relevant rådgivning.