Årsrapport 2019 / Styret

Fra styret

Året 2019 ble for BKM Grenland på mange måter igjen et år i ungdommens tegn.

Kirkesamfunnet og sentralforeningen Brunstad Christian Church har særlig siden begynnelsen av 1990 årene prioritert ressurser til barne- og ungdomsarbeid. Oppbyggelse og fellesskap knyttet til vår tros forkynnelse er og vil alltid være menighetens hovedfokus. Samtidig ser vi mer og mer viktigheten og også resultater av, tro og lære som forkynnes i kombinasjon med sunn og god livsutfoldelse, gjennom aktivitet for barn og unge. Den oppvoksende generasjon i vårt lokale fellesskap er vår «nærmeste misjonsmark». Gjennom å støtte, tilrettelegge og motivere til aktivitet og livsglede for ungdommen, kan vi som kirkesamfunn i praksis utøve noe av den nestekjærlighet og omtanke vi så sterkt oppfordres til i det kristne budskap.

Ungdomsforeningen i Grenland gjennomførte en lenge planlagt USA tur med bl.a. et besøk hos trosvenner i Victory, New York. I tillegg arrangerte Brunstad Ungdomsklubb (BUK) dette året for første gang 4 internasjonale ungdomssamlinger: til påske, i sommerferien, en høsthelg og ved nyttår. Mange av BKM Grenlands medlemmer deltar i klubben, og styret oppfatter ungdomsklubbens virksomhet, med sitt kristne verdigrunnlag, som: sunn, livskraftig og givende – også for menigheten.

På ekstraordinært årsmøte i januar, la derfor styret frem forslag om å støtte Brunstad Ungdomsklubb med 1,5 mill kroner. Forslaget ble mottatt med begeistring og vedtatt med bred oppslutning. Vi setter stor pris på medlemmenes interesse og giverglede i og med denne støtten.

2019 ble også året der BKM Grenland gjennom avtale sikret seg tilgang til utfluktsstedet Risøya, ved at vi fortsatt får bruke område ved Salen Båthavn. Med de lange tradisjoner vi har i Norge og Telemark for sjø- og båtliv, betyr det mye at medlemmene enkelt kan delta på utflukter, til glede for: barn, ungdom og eldre.

Fellesskap gjennom aktivitet og dugnad på våre samlingssteder har vært viktige bærebjelker i vårt menighetsliv gjennom generasjoner for alle aldersgrupper. Når vi i november hedret vår forstander Bjørn Nilsen ved markeringen av hans 75 års dag, så har han nettopp vært en ildsjel som har gått i spiss for å gjøre BKM Grenland til den aktive, livskraftige menighet vi er i dag.

BKM Grenland kan igjen se tilbake på et begivenhetsrikt år for vårt fellesskap, takket være den frivillige innsats medlemmene har lagt for dagen.

Vi i styret ser frem til å bygge videre på de verdiene som er skapt, og har fokus på åpenhet, deltakelse og involvering både fra oss i styret, hos forstandere og det enkelte medlem, som del av lokalsamfunnet.

Robert Nilsen
Styrets leder

Bjørg Ditlefsen
Styremedlem

Simen Andresen
Styremedlem

Åsmund Gusfre
Styremedlem

Nathalie Kristoffersen
Styremedlem