Om oss

Brunstad Kristelige Menighet Grenland (BKM Grenland) er en kristen forening som er forankret i samme tro og lære som Brunstad Christian Church (BCC) og dens grunnlegger Johan Oscar Smith (1871 – 1943). BKM Grenland er på denne måten tilknyttet BCC gjennom vårt felles formål, men er både juridisk og økonomisk en selvstendig ideell forening.

Våre medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, men ønsker alle å samles om vår felles kristne tro. Menigheten tilbyr forkynnelse og felleskap som kan føre til et utviklende kristenliv. BKM Grenland ønsker å tilrettelegge for et utviklende og aktivt kristenliv som barn, ungdom og voksen.

Se video i Telemarksavisa: Troende i Telemark.

Våre verdier

BKM Grenland slutter opp om de verdier som er forankret i BCC sentralt., og ønsker å være en positiv bidragsyter i samfunnet.

BKM Grenland bør kunne kjennetegnes ved følgende holdninger og livsførsel:

  • Respekt
  • Sannhet og rettferdighet
  • Arbeid for barn og ungdom
  • Kjærlighet og omsorg
  • Personlig frihet
  • Samfunnsansvar

Ønsker du å vite mer om BCC sine verdier, kan du lese mer om dette på bcc.no

Om BCC

Brunstad Christian Church (BCC) er et kristent trossamfunn og ideell forening med opprinnelse i Norge, og som har internasjonal utbredelse. I Norge har BCC rundt 8200 medlemmer fordelt på 19 lokalmenigheter, i tillegg til lokale foreninger i rundt 50 land over hele verden.

BCC oppsto i Norge 17. mai 1898 ved Johan O. Smiths omvendelse, og er et resultat av hans liv og virke. BCC har Bibelen som autoritet og basis for all virksomhet. Frivillig arbeid og gaver utgjør grunnlaget for all virksomhet i menighetslivet, og BCC har ingen betalte forkynnere.

BCCs medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, og kommer fra forskjellige samfunnslag, men ønsker å samles om den kristne tro.

Tidligere omtalt som Smiths Venner

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», på grunn av navnet på vår grunnlegger Johan O. Smith, men dette har aldri vært menighetens navn. 

Les mer om dette på bcc.no