BCCs konferanser på Brunstad

Stevner på Brunstad

På Brunstad arrangeres internasjonale stevner, hvor medlemmer fra hele verden deltar. For mange er dette et høydepunkt – en sjanse til å få gode opplevelser, nye venner fra hele verden og en sterkere tro. Stevnene bidrar også med nye impulser i det lokale menighetslivet, og styrker samholdet både mellom medlemmene og mellom de lokale menighetene. 

Stevnene har ulik lengde, hvor det lengste arrangementet er under sommeren, og varer i litt over én uke. Under stevnene skjer noe for enhver aldersgruppe; fra de små barna og helt opp til de eldste medlemmene. Noe av det som skjer under sommerstevnet er:

  • Trosoppbyggende møter
  • Temasamlinger for barn og ungdom
  • Sceneopptredener, film og musikk
  • Sportsturneringer, leker og aktiviteter for barn og ungdom
  • Fellesmåltider for alle

Kilde: https://bcc.no/skoleinfo/hva-kjennetegner-brunstad-christian-church/

Internasjonale konferanser på Brunstad i Vestfold

Som stevnested har Brunstad i Melsomvik vært sentralt for BKM Grenlands medlemmer helt siden 1956, og er en viktig del av menighetslivet i vår lokalmenighet. Stedet ble kjøpt av BCC i 1956 og har siden den gang hatt en stor utvikling. – Fra å være en telt- og campingplass for noen titalls venner, til et konferanse- og feriesenter for tusenvis av mennesker. Her har mange av medlemmene både feriert og deltatt på årlige konferanser helt siden stedet ble kjøpt og er for mange den dag i dag ett av årets høydepunkt.   

BCC benytter fortsatt Brunstad til sine årlige internasjonale konferanser som har vært arrangert i menighetens regi helt siden starten i 1956. Den korte, geografiske avstanden gjør det mulig for medlemmer i BKM Grenland å delta i stor utstrekning.

Menigheten eide Brunstad i 50 år, frem til eierskapet i 2006 ble overført til BrunstadStiftelsen. I dag regulerer BCC sin bruk av stedet gjennom en langsiktig leieavtale med Oslofjord Convention Center AS.

Les mer om dette på bcc.no