Forstandere

Forstanderskapet i BKM Grenland har ansvar for forvaltningen av menighetens lære og har ansvaret for menighetens arrangementer og kristelige innhold. BKM Grenland har ingen betalte forkynnere, alt forkynner- og omsorgsarbeid foregår på frivillig basis.

Forstander har ansvar for å føre trossamfunnets medlemsregister, og har myndighet til å utføre vigsler.  

Ole Kristian Kristoffersen

Født: 24.05.1953 

Forstander siden 1990

Bjørn Nilsen

Født: 02.11.1944

Forstander siden 1995