Medlemsvekst

BKM Grenland opplever sterkt vekst og vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt aktivitetstilbud og egne fasiliteter. Vår ambisjon er at alle våre medlemmer skal ha tilbud om forkynnelse og aktiviteter i et sunt og positivt miljø, tuftet på kristne verdier.

Tabellen under viser en vekstmatrise fra 2010 og frem til i dag, fordelt på noen aktuelle aldersgrupper.

2010 2015 2019
Medlemmer, alle aldre 754 818 998
Ungdom 13-25 år 178 193 250
Barn 7-12 år 115 161 165
Barn 0-6 år 143 118 126
Barn og ungdom totalt 0-25 år 436 472 541