Samarbeidende foreninger

Aktivitetsklubben

Fra barna er 6 år får de tilbud om å begynne på noe som kalles for Aktivitetsklubben (forkortet AK). Dette er menighetens barneforening. Hensikten er at barna skal oppleve et aktivt menighetsfellesskap og knytte vennskap på tvers av alderstrinn.

AK organiseres ulikt på de forskjellige stedene. Det er vanlig at AK foregår cirka to timer en kveld i uken, og barna fordeles i grupper med mentorer som følger dem gjennom aktivitetene.

Du kan lese mer om Aktivitetsklubben her.

Brunstad Ungdomsklubb (BUK)

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er BCCs ungdomsforening for ungdom i alderen 13 til 26 år. BUK tilbyr ukentlige aktiviteter innenfor blant annet sport, kunst, friluftsliv og gaming. Siden 2019 har BUK arrangert fire internasjonale camper i året som arrangeres fra Brunstad, her deltar mellom 3.000 og 5.000 ungdom.

Klubbene driver etter mottoet “En for alle, alle for en”, det vil si at medlemmene jobber sammen for å  få råd til aktiviteter, reiser og camper for alle.

For mange ungdom i BCC er Brunstad Ungdomsklubb en viktig del av ungdomstiden. Det er dette ungdommen i BCC samles om, og BUK skal være et tilbud som passer for alle.

Ungdom som deltar i BUK kjenner på en fellesskapsfølelse, først og fremst fordi de samles om den kristne forkynnelsen, med ungdom som tror på det samme evangeliet. Videre skal BUK være et tilbud hvor alle kan drive med noe de liker, sammen med andre de har felles interesser med.

Se bilder, artikler og videoer fra ungdomsprogrammet på BCC sin egen hjemmeside:

Dugnad i BUK

Å delta på aktiviteter og camper koster selvfølgelig penger for ungdomsklubbene. Derfor er dugnad viktig, for å skaffe inntekter til aktivitetene. Dette skaper muligheter for alle til å delta, uansett hvordan den økonomiske situasjonen er i familien en kommer fra.

Flere ganger i måneden jobbes det dugnad for foreningen – både for å dekke lokale aktiviteter i klubben, og for å kunne reise sammen til camper. Dugnad er en god anledning til å lære seg å ta ansvar, lære god arbeidsmoral, og å jobbe for en sak man tror på. Det å jobbe sammen for et felles mål skaper også fellesskapsfølelse og glede.

Du kan lese mer om Brunstad Ungdomsklubb her.