Styret

Styret har ansvar for forvaltning av foreningens midler og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Foreningen representeres av et samlet styre. Styremedlem tjenestegjør til vedkommende selv velger å trekke seg, eller til nytt styre velges i årsmøte for medlemmene i BKM Grenland.

Robert Nilsen
Styrets leder

Bjørg Ditlefsen
Styremedlem

Simen Andresen
Styremedlem

Åsmund Gusfre
Styremedlem

Nathalie Kristoffersen
Styremedlem