Vår historie

Fra begynnelsen på 1900-tallet

Vi regner at Menigheten i Grenland hadde sin begynnelse da Marie og Andreas Nilsen giftet seg i 1917 og bosatte seg i Brevik. Andreas Nilsen begynte å virke i en liten flokk kvinner hans mor hadde kontakt med, og oppsøkte også andre kristne forsamlinger på sitt hjemsted. Han vitnet der om det evangelium han hadde fått tro på gjennom sin kontakt med Johan O. Smith. I de første årene var det ikke mange som deltok på hans møter, og det holdt lenge med å samles i en liten stue.

Tiden fra 1934

I 1934 gikk det en åndelig vekkelse i hele landet, og denne spredte seg også til Grenlandsområdet og ble starten på en ny tid. Antall venner økte betydelig i disse årene, og det var behov for å leie forskjellige forsamlingslokaler til å holde møter. På disse møtene kom Andreas Nilsen i kontakt Rudolf Schwaiger som var en fengende evangelisk taler og en begavet pianist. Mange mennesker kom for å høre han spille og flere ble grepet av det evangeliet som ble talt og begynte å gå på møtene. I 1937 flyttet Rudolf Schwaiger til Skien, og han fikk ansvaret for virksomheten der. Dette er nok bakgrunnen for at vi i Grenlandsområdet også har gått under kallenavnet «Schwaigere».

Skien

Rudolf Schwaiger og hans kone kjøpte i 1941 et hus i Mælagata 9 i Skien. Her ble det holdt husmøter og i 1961 ble de to stuene i første etasje slått sammen og gjort om til møtelokale. Menigheten i Skien hadde fra det tidspunktet et fast tilholdssted, hvor det ble holdt møter, søndagsskole og fester. Menigheten i Skien hadde sitt lokale her frem sammenslåingen i 1998.

Porsgrunn

I Porsgrunn ble det leid forskjellige lokaler til møter etter at de private stuene ble for små. Blant annet ble Wergelands lokale og Godtemplarlokalet benyttet. I 1956 fikk menigheten i Porsgrunn kjøpt et hus i Rolandsvei 19 på Kjølnes hvor første etasje ble benyttet som forsamlingslokale. Etter en brann høsten 1981 ble huset påført store skader, men ble restaurert og utvidet slik at salen ble stor nok til å romme vennene fra Porsgrunn og Skien. Samarbeidet mellom de to menighetene ble nå tettere og etter hvert ble all virksomhet felles for disse to menighetene.

Brevik

I Brevik ble det også i mange år leid ulike lokaler til møtevirksomhet. Blant annet ble Avholdslokalet, Hermansens lokale og den såkalte «Brakka» i Dalen benyttet. I 1964 fikk menigheten i Brevik sitt eget lokale i Eidangerveien 10, også kalt «Schous løkke». Antall venner i Brevik økte, og på slutten av 70-tallet ble det for lite. Huset ble i 1981 restaurert og det ble oppført et tilbygg som stod ferdig i 1982. Etter utvidelsen var salen så stor at den kunne romme alle vennene i hele Grenlandsområdet.

Tiden fra 1991

På starten av 90-tallet ble lokalet i Eidangerveien 10 igjen for lite, og det var behov for større og mer moderne fasiliteter som var bedre tilrettelagt for barn- og ungdom. Flere alternativer ble utredet og valget falt på Sundbyveien 233 på Grasmyr i Bamble kommune.

Byggearbeidene startet i 1996 og det ble i ca. 2 år lagt ned en stor dugnadsinnsats fra alle vennene i Brevik for å få realisert det nye prosjektet.

I Porsgrunn og Skien var det også behov for å gjøre noe med lokalet for å tilpasse det bedre for barn- og ungdom. I den forbindelse ble det tatt opp om ikke tiden var inne for å slå sammen de tre menighetene i Grenland

Gleden var stor da vi den 17. oktober i 1998 kunne innvie et splitter nytt aktivitetssenteret på ca. 6000 m² med en romslig forsamlingssal, hvor det var lagt spesielt vekt på gode rammevilkår for barn- og ungdom.

Høsten 1998, ved ferdigstillelsen av lokalet på Grasmyr, ble sammenslåingen av menighetene i Grenland til én ny menighet markert. Bjørn Nilsen, som hadde hatt ansvaret i Brevik siden 1995, fikk sammen med Ole Kristoffersen, som hadde hatt ansvaret i Porsgrunn fra 1990, ansvaret for menigheten. Dette ble starten på en ny epoke for Menigheten i Grenland.

I 2005 kom det opp en idè om å bruke deler av aktivitetssentret til privat barnehage. Vi så at store deler av bygget stod ubenyttet på dagtid, og dette kunne bli en fin kombinasjon. Etter at godkjenning var innhentet fra offentlige myndigheter, og mindre ombyggingsarbeider var utført kunne vi åpne Grashoppa barnehage ved oppstarten av skoleåret 2005. Barnehagen er organisert som et eget selskap og har plass til ca. 55 barn fordelt på 3 avdelinger.

For å sikre de store verdiene som Menigheten i Grenland eide ble det i 2011 opprettet en stiftelse, Stiftelsen Grasmyr Menighet. Eiendommen ble etter det overdratt til Stiftelsen og BKM Grenland er i dag en av flere virksomheter som leier lokaler på Grasmyr.

På Grasmyr har vi i dag kapasitet til 1000 personer til fester og møter, og i tillegg rommer eiendommen bla. to gymsaler, ulike aktivitetsrom for barn og ungdom samt gode parkeringsmuligheter og en utvendig fotballbane. Her samles menighetens medlemmer flere ganger hver uke til oppbyggelse, fester og mange ulike aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

Les mer fra vår 100 års-jubileumsfeiring her