Våre tradisjoner

Våre årlige tradisjoner

I BCC har vi noen tradisjoner. Disse tradisjonene foregår oftest i en sosial sammenheng, og gjentas årlig, eller etter behov som f. eks bryllup.

Her kan du lese kort om de mest sentrale tradisjonene.

Barnevelsignelse

«Når nye barn blir født ønskes de velkommen i menigheten med noe som kalles barnevelsignelse. Barnevelsignelsen foregår med bønn og sang for de små barna, der foreldrene blir oppmuntret til den viktige oppgaven det er å ta godt vare på barnet. Hele menigheten deltar, og medlemmene gleder seg over de barna som blir båret fram for menigheten.»

Kilde: https://bcc.no/skoleinfo/hva-kjennetegner-brunstad-christian-church/

Voksendåp

«I BCC er det ikke et krav om å døpes for å være medlem, og regnes ikke som et kriterie for å bli frelst. Dette er noe man velger personlig, derfor skal man være voksen nok til å kunne ta et selvstendig valg. Dåp er et tegn på at man velger å leve et nytt liv med Jesus som frelser og veileder, og man inngår en samvittighetspakt med Gud. Ved dette viser man både for Gud og menigheten at man ønsker å leve et kristent liv.»

Kilde: https://bcc.no/skoleinfo/hva-kjennetegner-brunstad-christian-church/

Nattverd

«Nattverd er et sakrament, en hellig handling som gjøres til minne om Jesu siste måltid med disiplene sine. Her deler menighetens medlemmer brød og vin med hverandre, og minnes hva som skjedde under påsken for ca. 2000 år siden. De fleste voksne deltar i dette, men det er også frivillig. Noen kirkesamfunn har nattverd hver søndag, men i BCC skjer dette vanligvis kun én gang i året i forbindelse med påsken.»

Kilde: https://bcc.no/skoleinfo/hva-kjennetegner-brunstad-christian-church/

Konfirmasjon

«Konfirmasjon er egentlig en bekreftelse av dåpen som ble gjort som barn, men i BCC har vi ikke barnedåp. Likevel får ungdommer i konfirmasjonsalder, i likhet med mange andre, opplæring i den kristne tro.

Etter noen måneder med trosundervisning, markeres dette med en stor fest hvor hele menigheten er samlet. Her er det fokus på ungdommene, hvor de får ros, oppmuntring og gode råd med seg på veien til voksenlivet. God mat, konkurranser og underholdning hører også med under feiringen. Dette gjøres forskjellig i hver menighet, og familiene markerer også denne dagen litt forskjellig, etter eget ønske.»

Kilde: https://bcc.no/skoleinfo/hva-kjennetegner-brunstad-christian-church/

Bryllup

Bryllup er en viktig merkedag og som offentlig registret trossamfunn har BCC hatt vigselsrett siden 2003 hvor Bibelens ord om kjærligheten er en sentral del av innholdet i vigselsritualet. Alle BCCs lokalmenigheter i Norge inkl. BKM Grenland har en forstander eller annen egnet tillittsperson med vigselsmyndighet.

Les mer om hvordan bryllup feires i BCC her.

Julefeiring

Det at Jesus kom til jorden og ble vår frelser er noe av det viktigste vi kan feire som kristne. I flere lokalmenigheter er det tradisjoner for å komme sammen på julaften for å lese juleevangeliet og synge felles sanger. I BKM Grenland har vi de siste årene arrangert en førjulsfest tidlig i desember, hvor høytlesning av juleevangeliet, sang og musikk og aktiviteter for barna står i fokus. Julehøytiden er en tid for tradisjoner, hvor familie og barna står i fokus.